Anmäl dig

2 juni 2021 10:00-11:00

Styrgruppen inom Stockholm Business Alliance har tidigare beslutat att ta fram en framtidsanalys gällande näringslivets utveckling. Konsultföretaget Sweco fick uppdraget och kommer nu presentera rapporten under ett digitalt seminarium den 2 juni. Syftet med rapporten är att stärka medlemskommunerna vad gäller strategisk inriktning inom näringslivsutveckling. 

Viktiga frågeställningar för uppdraget var:

  • Hur utvecklas näringslivet i SBA?
  • Hur har näringslivet i SBA påverkats av pandemin? Vilka branscher och geografier är under särskilt stor press? Vilka har klarat sig bättre?
  • Hur har andra storstadsområden i Europa påverkats av pandemin?
  • Hur ser framtidsutsikterna ut för olika branscher?
  • Vilka scenarier är möjliga för år 2030? Vad betyder scenarierna för olika kommuner? Hur kan vi dra nytta av utvecklingen och tillföra ytterligare värde till medlemmarna i SBA?
  • Hur ska vi agera för att förbättra näringslivets utveckling? 

Studien presenteras den 2 juni och kommer därefter att spridas till samtliga medlemmar i SBA. Seminariet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Välkommen!

Anmäl dig

Bra att veta

Datum: 2 juni
Tid: 10.00–11.00
Mötesplattform:
Zoom

Agenda

10.00 Välkommen, Staffan Ingvarsson, vd, Stockholm Business Region

10.05 Presentation av rapport och resultat, Tomas Källberg och Sebastian Christner, samhällsanalytiker, Sweco 

10.55 Avslut

Arrangör

Invest Stockholm